nowy-3

Windykacja wierzytelności - proste rozwiązania trudnych spraw

Prowadzenie firmy jest obarczone wieloma ryzykami. Wśród nich można odnaleźć i takie, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla egzystencji przedsiębiorstwa. Do takich zagrożeń można śmiało zaliczyć utratę płynności finansowej powstałe na skutek nieterminowości w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów. Odbija się to i na kondycji wewnętrznej przedsiębiorstwa ale i psuje wizerunek firmy.

Mając na uwadze, że często się zdarza, że kontrahenci kredytują się kosztem swoich partnerów gospodarczych Aida Concept wypracowała specjalne procedury, których zastosowanie może umożliwić odzyskanie stabilności finansowej.

W odpowiedzi na potrzeby rynku opracowaliśmy rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców i ich kontrahentów.

Aida Concept ma gotowe rozwiązania zapobiegające przeciąganiu terminów do zapłaty, wykorzystywaniu przewagi przez dużych przedsiębiorców wobec mniejszych kontrahentów. Opracowane zostały sposoby odzyskiwania zaległych płatności bez psucia relacji łączących przedsiębiorcę i kontrahenta.

Wśród przedsiębiorstw wyróżniamy firmy transportowe i spedycyjne, gdyż to one są narażone wyjątkowo na utratę lub nieterminowe odzyskiwanie należności. Dla nich mamy specjalne programy, których zastosowania może zlikwidować lub znacząco ograniczyć problemy z płatnikami.

 

qw
sa

Branża TLS oprócz krótszych terminów przedawnienia roszczeń narażona jest również na bardzo dużą ilość oszustw lub rotację przedsiębiorstw z którymi się współpracuje. Często sytuacja kontrahentów zmienia się bardzo szybko a upadek przedsiębiorcy jest kwestia kilkunastu dni. W takich przypadkach nie ma czasu na rozpatrywanie czy i kiedy i jak zadziałać. Żeby nie zostać z kwitkiem w ręku należy być sprawnym w poruszaniu się w takiej sytuacji - Aida concept robi to profesjonalnie.

Wśród naszych klientów są różnorakie hurtownie i firmy zajmujące się sprzedażą - nie trzeba tu wspominać skąd biorą się zaległości w płatnościach. Zajmujemy się w tych przypadkach całościową obsługą zadłużeń od dnia wystąpienia zaległości aż do wyegzekwowania należności.

Wierzytelności powstają też na wiele innych sposobów, jednak każdy z nich powoduje perturbacje u wierzyciela, powstają problemy, które rodzą się nie z winy przedsiębiorcy, a z nieuczciwego zachowania kontrahentów.

Eliminowanie takich sytuacji jest naszym zadaniem. Zastosowanie naszych rozwiązań przysparza wymiernych korzyści w postaci pieniędzy jakie mają wspierać i rozwijać biznes każdego przedsiębiorcy.

Dlatego powierzenie swoich wierzytelności Aida Concept jest dobrym posunięciem. Windykacją zajmujemy się zawodowo i wydaje się słusznym by przedsiębiorca poświęcił się prowadzeniu interesu i pomnażaniu majątku zamiast angażować się w walkę z nieuczciwym kontrahentem. Niech każdy zajmie się tym co umie robić najlepiej.