nowy-3

Windykacja wierzytelności - proste rozwiązania trudnych spraw

Korporacja - to nazwa trochę na wyrost bo tak naprawdę dotyczy to przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze z wieloma oddziałami z szerokim spektrum działań. Aida Concept ma odpowiednie doświadczenie żeby móc zaproponować kompleksowa obsługę pakietów wierzytelności już powstałych, będących na różnych etapach egzekucji. Mamy również możliwości obsługi wierzytelności bieżących w dużych ilościach.

Zajmujemy się masowa wysyłka korespondencji do dłużników, proponujemy systemowe rozwiązania na etapie polubownym odzyskiwania wierzytelności według ustalonych z przedsiębiorcą parametrów.

Nasze kancelarie prawne posługują się specjalnymi rozwiązaniami informatycznymi co umożliwia nam szybka sprawna i bezbłędną obsługę prawną wierzytelności - przygotowanie spraw do sądu i egzekucja odbywa się w sposób błyskawiczny.

Komornicy z jakimi współpracujemy są doświadczonymi egzekutorami, i do współpracy z nami przykładają szczególną wagę

 

Wszechstronna, kompleksowa współpraca niesie ze sobą korzyści, które przełożą się bezpośrednio na wygenerowane oszczędności i zyski. W wielu przypadkach przedsiębiorstwa mogą współpracować z nami na zasadzie outsourcingu i korzystać z przywilejów nie ponosząc nadmiernych obciążeń.

Z naszego doświadczenia wiemy, że często przejmujemy pracę sporych zespołów których efekty pracy są niesatysfakcjonujące lub zbyt kosztotwórcze.

Dla przedsiębiorstw dysponujących sporymi pakietami wierzytelności są również przewidziane indywidualne rozwiązania, których celem jest unikniecie generowania kosztów na każdym etapie windykacji.

Koszty jakie nakłada na wierzyciela postępowanie egzekucyjne można znacząco ograniczyć, szczególnie jeśli odzyskanie pieniędzy może stać pod znakiem zapytania

 

 

ker
dewer